Kdo smo

V želji da postanemo še boljši in prepoznavnejši želimo upoštevati vaše želje. Na 500 kvadratih metrov ( 160 sedežev znotraj in 64 sedežev zunaj) vas pričakujemo z družino, prijatelji, poslovnimi partnerj, za praznovanja ali druženje v prijetnem ambientu.

Zanimivosti v naši okolici:

Arhitekt Jože Plečnik je 31. marca 1930 z Dunaja pisal predstojnici uršulinskega samostana, m. Elizabeti Kremžar:

Vaša cerkev šteje zame med najlepše prostore, katere sploh poznam. Je v Ljubljani ena najlepših arhitektur. Zunanjščina prav nič ne zaostaja za notranjščino. Ne vem, kje blizu je še katera stvar tako široko razpeta in navdušena, kot je Vaša. Vaša cerkev, Kongresni trg in grad, ali ni to ena sama pesem, v katero zvene še glasovi klasične Emone.

Poglejte si: Uršulinska cerkev

Prof. Stele pa v spodaj navedeni knjižici imenuje cerkev

Najlepšo arhitektonsko umetnino Ljubljane, stavbo, ki ne odseva samo po zunanjih oblikah duha klasične antike, ampak se je tako rekoč porodila iz duha velikopotezne preteklosti svoje okolice, stavbo, ki nam jo je pieteta lastnikov ohranila res kot nepokvarjen in nepoškodovan spomenik dobe njenega nastanka.

(Oba citata sta iz knjižice dr. F. Steleta: Uršulinska cerkev – biser ljubljanske arhitekture, Ljubljana 1930)

Poglejte si: Prostorski prikaz